Бюджет на София за последните 5 години

Анализ на Движение „Да, България“. Facebook страница „София каза „Да, България!“

Отчет:
Тип:
Вид:
На ред:

Разходи

Подробно Обобщено
1. Образование: общински училища и детски градини
2. Здравеопазване: издръжка на детски ясли, медицински ...
3. Социални дейности: социални домове, бюра за социални ...
4. Благоустройствени и комунални дейности
5. ЦГМ – преференциални карти и компенсации
6. Ремонт и поддържане на пътища - подържане на общинск ...
7. Култура: читалища, Столична библиотека, СГ художеств ...
8. Отбрана и сигурност
9. Физкултура и спорт
10. Селско и горско стопанство
11. Други дейности по икономиката
12. Органи и дейности по приватизация
13. Приюти за безстопанствени животни
14. Столичен общински съвет - местна отговорност
15. Административни разходи
16. Лихви по заеми
17. Други
18. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /за всички функции и дейности/ в ...
19. ОБЩО РАЗХОДИ